Paano ginagamit ang mga time zones sa Post Editor?

Kung ikaw at ang iyong tagasubaybay ay may iba’t ibang oras, hindi mo na kailangan alamin ang oras kung kelan nais mo iiskedyul ang post na gusto mong mapansin nila.

Kapag nag-iskedyul ng post sa aming Editor, ilagay lamang ang time zone kung kalian nais ang post na mailathala: