Kako se obračunavaju objave vlasnicima Lifetime statusa?

Kao deo Lifetime deal, nudimo 2 vrste Lifetime statusa sa različitim mesečnim brojem objava:

Molimo imajte na umu da objave koje su objavljene iz RSS novosti takođe ulaze u konačni zbir broja objava.

Broj objava se ažurira svakog meseca od datuma kupovine Lifetime. Kako biste saznali datum ažuriranja broja objava, pogledajte odeljak “Podešavanja” u kartici “Tarifni plan”: