Paano ko pagaganahin ang discount promo code/coupon?

Kung mayroon kang discount promo code /coupon para sa pagbili ng Start/Business/Lifetime, sa window ng pagbabayad, i-click ang button para sa Mayroon ka bang promo code?:

Pagkatapos i-click ang button na ito, isang espesyal na patlang ang lalabas para iyong mailagay ang promo code o numero ng coupon: