Saan maaaring humantong ang maraming pagtangka ng pagbayad?

Lahat ng tangka mong pagbayad ay hindi tagumpay dahil sa mga maling detalye. Ang pagtuloy sa pagbabayad ay maaaring magsanhi sa banko mong harangin ang operasyon, kaya hinihingi namin sa iyo na maghintay muna at saka magbayad mamaya.

Kung sigurado kang tama ang mga detalye mo ng pagbayad, pakibasa nang maigi ang artikulo “lahat ng posibleng dahilan ng error kapag nagbabayad”. Kung sakaling nasuri ang lahat ng punto, ngunit hindi mo pa rin makumpleto ang pagbayad, pakikaugnay ang aming Support Service, ibigay sa kanila ang lahat ng mahalagang impormasyon sa pagbayad.