Bumili ako ng Start/Business/Lifetime status, ngunit ang aking subscription ay hindi aktibo

Kapag ikaw ay bumili ng Start/Business/Lifetime status at ang iyong subscription ay hindi pa rin aktibo, posible na ang iyong bayad ay hindi naiproseso ng isang Payment Aggregator.

Para malutas ang isyung ito, kontakin lamang ang aming Support Team, na binibigay ang mga sumusunod na data:

– email address kung saan naka-register ang iyong POSTOPLAN account;

– halaga ng binayaran;

– ginamit na paraan sa pagbabayad;

– huling 4 na digit ng iyong kard.

Aming susuriin at iuulat ang estado ng iyong pagbabayad sa aming system.