Tampok sa pagpapaikli ng Link: paano gawing maikli ang URL sa pag-iskedyul ng post

Ang POSTOPLAN ay lumikha ng isang internal na pag-andar sa pagpapaikli ng link. Upang magamit ito, dapat mong:

 1. I-paste ang link sa post text entry field;

 2. I-tsek ang checkbox na “Shorten URL”:

 3. Sa window ng preview, makikita mo ang maikling resulta – isang maikling link na may 25 mga character. 

 4. Kung magdaragdag ng maramihang links sa post at pinili ang pagpapaikli ng URL, lahat ng links ay iikli .

Tandaan! Kapag ang function na ito ay “CuttheURL”” awtomatikong nababawasan ang bilang ng mga character sa block “Textvolume”: