Bakit ni-lolog out ako ng POSTOPLAN habang ginagamit ang serbisyo?

Kung patuloy kang ni-lolog out ng POSTOPLAN, malamang na ang sanhi ay ang madalas na pagbabago ng iyong IP address.

Upang madagdagan ang seguridad ng paglilipat ng data sa pagitan ng serbisyo at ng user, ang IP address ng kliyente ay ginagamit para sa inapurabahang sesyon.

Kung gumagamit ka ng anumang software para baguhin ang iyong IP address (VPN), mangyaring patayin ito habang ginagamit ang aming serbisyo.