Czemu zostaje automatyznie wyglowowany/a z POSTOPLAN, nawet w trakcie korzystania z serwisu?

Jeśli ciągle zostajesz wylogowany z serwisu POSTOPLAN, możliwe, że Twój adres IP często się zmienia. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa transmisji danych między usługą a użytkownikiem, podczas sesji wykorzystywany jest adres IP klienta. 

Jeśli używasz oprogramowania do częstej zmiany adresu IP (VPN), należy ją wyłączyć podczas korzystania z naszego serwisu.