Kako povezati RSS Feed sa POSTOPLANOM?

  1. Posetite web-sajt koji podržava RSS;
  2. Nadjite ikonicu/dugme koje ukazuje na RSS i kliknite ga;
  3. Iskopirajte link i dodajte ga u RSS feed polje u POSTOPLANu.

Napomena:

  1. Objave postavljene sa RSS feed-a se takođe broje.
  2. Protok objava sa RSS feed-a se objavljuje automatski.
  3. Postavljanje objava na Instagram sa RSS feed-a nije dostupno za vesti bez slike.