Gde mogu naći listu svih postavljenih objava?

Listu svih objava možete da vidite u odeljku „Istorija“.

Potrebno je da kliknete na ikonu Vašeg POSTOPLAN naloga u gornjem desnom uglu ekrana i možete otići u ovaj odeljak:

Ovaj odeljak skladišti informacije o vašim objavama u poslednjih 90 dana. Klikom na kalendar možete da izaberete period za koji želite da vidite objave.

Sa leve strane je prikazano vreme kada je objava kreirana. Kada pritisnete na ikonu u koloni „Status“, videćete vreme objavljivanja.

Takođe je moguće sortirati objave po statusu: 

  • objava se čeka;
  • оbjavljeno;
  • ponovljene objave;
  • objave koje zahtevaju pažnju (publikacije koje nisu objavljene na nekoj od društvenih mreža);
  • objave sa greškom (ostovi koji nisu objavljeni na svim odabranim društvenim mrežama).