Kako statistika funkcioniše?

Statistiku o objavama postavljenim pomoću POSTOPLAN možete pronaći u odeljku Statistika u levom bočnom meniju:


U ovom odeljku postoje 2 grafikona:

    • Objave postavljene u poslednjih 30 dana;

    • Statistika za navedeni period za izabrane naloge.


Objave postavljene u poslednjih 30 dana“ predstavlja liniju objava objavljenih u poslednjih 30 dana. Kada pokazivač miša zadržite preko tačaka na grafikonu, možete videti tačan broj objava postavljenih u izabranom danu:


Statistika za navedeni period za izabrane naloge sadrži podatke o sviđanjima, ponovljenim objavljivanjima, komentarima, kao i pokrivenost (post impressions):

Podrazumevano, grafikon je konstruisan za tekući mesec. U ovom polju možete ručno odabrati traženi period:

Grafikon prikazuje opštu statistiku za sve povezane naloge, ali možete odabrati željeni nalog sa padajuće liste:

Tačni brojevi su dostupni kada pokazivač miša zadržite iznad tačke na grafikonu:

Da biste sakrili nepotrebnu liniju sa grafikona, kliknite na obojeni blok na vrhu i odgovarajuća linija neće biti prikazana u statistici:

Preuzmite statistiku u Excel formatu ili je dobijte putem e-pošte.

Da biste ovo uradili kliknite na “Excel izveštaj” dugme u gornjem desnom uglu:

Odaberite način primanja izveštaja i kliknite “OK”:

Kako se prikuplja statistika:

    1. Za objave postavljene u poslednja 3 dana, statistika se prikuplja svaka 3 sata.
    1. Za objave postavljene pre više od 3 dana, podaci se ažuriraju jednom nedeljno, u danu nedelje u kojoj je objava postavljena.

Za koje se društvene mreže prikuplja statistika?

Statistika se prikuplja za Facebook stranice i grupe, kompanije Twitter i LinkedIn.