Kako odobriti pristup drugoj osobi upravljanju Vašim projektima?

Da biste dodali drugu osobu Vašem projektu, idite na sekciju Uloge i Projekti:

Idite na projekat koji Vam je potreban i kliknite na dugme „Korisnici“:

Zatim kliknite na „Novi korisnik“:

U prozorčiću koji se pojavi, unesite ime upravljača i email, i izaberite kojim produktima želite da on/ona imaju pristup:

Bitno je napomenuti da možete kao upravljača odrediti samo osobu koja nije registrovana u servisu i čiji email nije povezan ni sa jednim POSTOPLAN nalogom!

Zatim sačuvajte Vaše izmene: