Opcija skraćivanja linkova: kako da dobijete kratak URL prilikom zakazivanja objave

POSTOPLAN je napravio internu funkciju skraćivanja linka. Kako biste je koristili morate:

 1. Nalepiti link u polje za unos teksta objave;

 2. Štiklirati polje Shorten URL“:

 3. U prethodnom prozoru ćete videti rezultat skraćivanja – kratak link od 25 znakova.

 4. Ukoliko dodate više linkova objavi i odaberete URL skraćivanje, svi linkovi će biti kratki.

Napomena! Kada je ova opcija “CuttheURL” broj znakova u polju “Textvolume” je automatski smanjen: