Grupno učitavanje i zakazivanje objava sadržaja sa CSV-om

POSTOPLAN nudi i funkciju grupnog učitavanja koja omogućava više objava odjednom unošenjem CSV podataka.

Grupno učitavanje ima nekoliko koraka gde će biti potrebno da:

  1. Popunite podatke za vaše poruke.
  2. Izaberete naloge gde planirate da postavite objave.
  3. Zakažete vaše objave.

Kako zakazati objave koristeći funkciju grupnog učitavanja

Idite na Urednik objava tako što kliknete na Zakaži objavljivanje i nađete CSV Unos u gornjem desnom uglu ekrana:

KORAK 1. Pripremanje i učitavanje CSV fajla.

Pri ovom koraku je potrebno da učitate završeni CSV fajl. Možete pogledati naš CSV šablon i urediti ga, ukoliko je to potrebno. Vaš fajl treba sadržati sledeće informacije:

  • Datum
  • Poruku
  • URL medija

Možete preuzeti šablon ovde:

Molimo popunite sledeća polja:

Datum

mm/dd/gggg ss:mm
mm/dd/gggg
dd.mm.gggg ss:mm
dd.mm.gggg

Danas (trenutni dan)

Sledeći petak (Od ponedeljka do nedelje)

Napomena: Ukoliko ne navedete posebno vreme za objavu, podrazumevano vreme će biti 00:00 ili 12:00 AM.

Za uspešno objavljivanje, treba da se striktno držite formata datuma i vremena.

Poruka

Ova kolona vam omogućava da dodate tekst vašim objavama. Ukoliko želite da dodate link, unesite ga u ovo polje.

URL medija

Ukoliko želite da dodate video ili sliku iz javnog izvora vašoj objavi, iskopirajte i dostavite URL željenog fajla medija u ovu kolonu. Linkovi će biti direktni i završavaće se sa .jpg, .png ili .MP4 (znajte da POSTOPLAN objavljuje samo MP4 videe).

Na primer:

https://www.learningcontainer.com/wp-content/uploads/2020/05/sample-mp4-file.mp4

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/06/00/25/nature-3294681_960_720.jpg

Po završetku ovih koraka vaš CSV fajl bi trebalo da izgleda otprilike ovako:

Napomena. Možete zakazati i do 100 objava za vaše društvene mreže u jednom CSV fajlu. Ukoliko Vam je potrebno da zakažete više od 100 objava, molimo razdvojite vaš CSV u više fajlova.

Učitajte završeni CSV fajl klikom na odgovarajuće dugme:

KORAK 2. Biranje naloga

Nakon uspešnog učitavanja fajla, dospevate u sekciju Pregleda Učitanih Objava. Možete početi sa obradom i odabirom naloga za objavljivanje klikom na ikonicu:

Vaša objava će se pojaviti u uredniku, gde možete promeniti tekst, dodati bilo koji link ili sliku, promeniti vreme i datum, odabrati naloge za objavljivanje, dodati heštegove i emodžije, namestiti ponavljano objavljivanje, itd.

KORAK 3. Završavanje objavljivanja

Klikom na dugme Zakazati, vaša objava će se pomeriti u sekciju Plan sadržaja:

Možete je sačuvati kao nacrt. Da biste uradili ovo kliknite na Još dugme na samom dnu urednika objave i izaberite Sačuvaj u nacrtu opciju:

U sekciji Nacrti, možete naći objave koje želite kasnije obraditi:

Rešavanje problema: Problem sa posebnim znakovima

Ukoliko se susrećete sa specijalnim znakovima ili UTF-8 problematikom u vašim CSV fajlovima, prvo konvertujte fajl na sledećem sajtu: https://www.convertcsv.com/csv-viewer-editor.html

Promenite kodiranje sa Default na ISO-8859-1 (Latin No. 1) i pokušajte da učitate CSV opet.